จิตทยา

The Tutorial is Too Hard

5
ตอนที่ 134 17 ตุลาคม 2023
ตอนที่ 133 10 ตุลาคม 2023

Chainsaw Man

5
ตอนที่ 144 13 ตุลาคม 2023
ตอนที่ 143 20 กันยายน 2023

The Live

5
ตอนที่ 143 10 ตุลาคม 2023
ตอนที่ 142 7 กันยายน 2023

The Boy of Death

5
ตอนที่ 194 10 ตุลาคม 2023
ตอนที่ 193 10 ตุลาคม 2023

Regressor Instruction Manual

5
ตอนที่ 71 18 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 70 18 กุมภาพันธ์ 2023

I Failed To Throw The Villain Away

5
ตอนที่ 23 18 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 22 18 กุมภาพันธ์ 2023

Ore Ga Watashi Ni Naru made

0
ตอนที่ 58.5 15 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 58 15 กุมภาพันธ์ 2023
<